BEH VĎAKY

Senica - Prietrž - pamätník SNP u Rehúšov

Úvod

Vážení športoví priatelia,
máme za sebou 18. ročník Behu vďaky Senica- Prietrž-Pamätník SNP u Rehušov, ktorý bol dôstojným
príspevkom k oslavám 79. výročia SNP. Tento rok nás, organizátorov preverilo aj počasie, lepšie
povedané búrka, ktorá nám zničila pripravenú logistiku tesne pred štartom detských súťaží U Rehušov.
Neskutočnú obetavosť prejavili členovia organizačného štábu pri obnove aspoň provizórnych podmienok
pre uskutočnenie detských súťaží ako i príprave cieľa pre dobeh hlavnej súťaže zo Senice. Patrí im za to
obdiv a poďakovanie.
Napriek týmto skutočnostiam sa na štarte detských súťaží vystriedalo viac ako stovka zapálených
pretekárov. V hlavnom behu zo Senice k Pamätníku SNP u Rehušov sme dokonca zaznamenali nový
rekord v účasti bežcov v počte 113 a potešilnás aj nový traťový rekord v kategórii žien,ktorý utvorila
Lenka Jančaříková. Mužskú kategóriu, už tretíkrát po sebe ovládol Lukáš Soural. Pretek bol aj v tomto
roku účasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára a súťaže Grand prix Záhoria.
Naše podujatie sa mohlo uskutočniť len s materiálnou a finančnou pomocou Občianskeho združenia
Petrus, obce Prietrž, mesta Senica, Trnavského samosprávneho kraja a tiež našich hlavných partnerov
COOP Jednota Senica a Boker reklamná agentúra Senica. Vážime si aj darov do tomboly pre pretekárov
od našich sponzorov. Účinnú spoluprácu, za ktorú ďakujeme, poskytolSlovenský červený kríž v Senici,
Dobrovoľný hasičský zbor v Prietrži a bar Pohoda v Prietrži.
Budúci, 19. ročník, bude zvlášť významný. Uskutoční sa v dobe 40. výročia SNP a zároveň Beh
vďaku oslávi 40. výročie svojho vzniku. Tieto skutočnosti nás zaväzujú podujatie opätovne zodpovedne
pripraviť a už teraz vás srdečne pozývame. O podrobnostiach vás budeme včas informovať.

 

Propozície

XVIII. ročník BEHU VĎAKY
Senica - Prietrž - Pamätník SNP u RehušovAugust 26, 2023 - 15:30
Štadión FK Senica

Prihlášky: E-mailom do 18.8.2023 na behvdaky@centrum.sk, platba na č.ú. SK89 1111 0000 0015 4053 0007 – 5 € / 130 Kč, takýto pretekár obdrží št.č. so svojim menom. V správe pre prijímateľa uvedte za koho je štartovné zaplatené. Prezentácia: 14:00 – 15:00 hod. na futbalovom štadióne FK Senica s možnosťou prihlásenia sa na mieste.

Cieľ: pamätník SNP u Rehušov
Trať: 11,1 km, asfaltová cesta, kopcovitý terén s celkovým prevýšením cca 300 m
Kategórie: Muži, M-40, M-50, M-60, M-65, M-70
Ženy, Ž-35, Ž-45, Ž-55
Uvedené kategórie budú vyhdnotené samostatne, ak v danej kategórii budú účastní minimálne 3 pretekári. Inak bude ocenený iba víťaz.

Ceny:
V každej kategórii budú odmenení prví traja pretekári pohárom. Finačnou odmenou budú odmenení prví traja pretekári zo žien a mužov bez rozdielu kategórií.
Vecnými cenami, formou tomboly, budú odmenení vyžrebovaní pretekári ktorí dobehli do cieľa
Prekonanie traťového rekordu mužov, alebo žien bude odmenená finančnou čiastkou 70 €.
Organizátori vyhlásia aj najrýchlejšieho Prietržana, ktorý získa cenu starostky Prietrže. /Prietržan je ten, ktorý má trvalé bydlisko v Prietrži, alebo býval v Prietrži a stále sa cíti Prietržanom/.

Viac informácií

Organizátori

Spolupracujú

MO SZPB Prietrž
DHZ Prietrž

Hlavní funkcionári

Riaditeľ preteku

Milan Jablonický
tel. 0907/706193
e-mail: mlj@centrum.sk

Generálny manažér

Lukáš Nosko
tel. 0918/243349
email: nosko.lu@gmail.com

Mediálni partneri

Hlavný partner

PartneriProjekt podporuje VÚC Trnava

Mapa behu

Copyright © Beh Vďaky 2017